محصولات

درباره ی دسته بندی

اتصالات فشار قوی ساکت ولد به دلیل ضخامت زیاد قابلیت تحمل فشارهای بالا را دارند و بر حسب فشار قابل تحمل در کلاس های 2000، 3000 و 6000 دسته بندی می شوند و معمولا از اتصالاتکلاس 3000 در سیستم های لوله کشی با رده 80 و XS ، از اتصالات کلاس 6000 در سیستم های لوله کشی رده 160 استفاده می شود.