زیردسته های فلکسیبل داکت ( کانال خرطومی انعطاف پذیر )