تبدیل صاف مانیسمان

تبدیل صاف مانیسمان (بدون درز) یکی از محصولات اتصالات مانیسمان است که جهت تغییر سایز خط لوله به کار می رود و اتصال آن به صورت جوشی است.

برچسب های محصول:

از تبدیل بدون درز به منظور اتصال لوله های غیر هم سایز به یکدیگر استفاده می شود.

تبدیل صاف بدون درز هیچ درز جوشی نداشته و از مواد باکیفیت ساخته می شود و در فشارهای کاری بالا استفاده می شود.

تبدیل صاف نسبت به محور خود متقارن است و معمولا در خطوط انتقال عمودی از آن استفاده می شود.

از تبدیل صاف مانیسمان (ردیوسر هم مرکز جوشی)  در مواردی استفاده میشود که دو لوله در یک راستا و هم مرکز و با قطرهای متفاوت وجود داشته باشد.

برای اتصال این دو لوله در این شرایط از تبدیل صاف مانیسمان (ردیوسر هم مرکز جوشی) استفاده می شود.

تفاوت تبدیل صاف مانیسمان و تبدیل کج مانیسمان

از تبدیل صاف جوشی (ردیوسر هم مرکز جوشی) فقط در شرایطی که دو لوله ای که توسط تبدیل به هم قرار است متصل شوند هم راستا و هم مرکزباشند استفاده می شود.

اما تبدیل کج جوشی (ردیوسر غیر هم مرکز جوشی) بر خالاف تبدیل صاف جوشی (ردیوسر هم مرکز جوشی) در مواقعی که دو لوله هم راستا و هم مرکز نیستند مورد استفاده قرار می گیرد.

 

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پایپ فیتینگ در تماس باشید


                                                                     021-36055307