بازرگانی پایپ فیتینگ

وارد و تامین کننده کلیه مایحتاج نفت-گاز-پتروشیمی و ساختمانی

اتصالات استنلس استیل


اتصالات فلنج گسکیت پیچ و مهره شیرآلات لوله و تیوب آهن آلات ابزار دقیق


اتصالات استیل دنده

اتصالات استنلس استیل

زانو 45 درجه استنلس استیل رده 40 جوشی ELBOW 45D STAINLESS STEEL SCH 40S BW

زانو 45 درجه استنلس استیل رده 10 جوشی ELBOW 45D STAINLESS STEEL SCH 10S BW

زانو 90 درجه استنلس استیل رده 40 جوشی 316 ELBOW 90D STAINLESS STEEL SCH 40S

زانو 90 درجه استنلس استیل رده 10 جوشی 316 ELBOW 90D STAINLESS STEEL SCH 10S

سه راه تبدیلی استنلس استیل بدون درز رده 40 جوشی 316 TEE RED STAINLESS STEEL SCH

سه راه تبدیلی استنلس استیل بدون درز رده 10 جوشی 316 TEE STAINLESS STEEL SCH 10S

سه راه استنلس استیل بدون درز رده 40 جوشی 316 TEE STAINLESS STEEL SCH 40S BW

سه راه استنلس استیل بدون درز رده 10 جوشی 316 TEE STAINLESS STEEL SCH 10S BW

تبدیل استنلس استیل بدون درز رده 40 جوشی 316 REDUCER CON STAINLESS STEEL SCH

تبدیل استنلس استیل بدون درز رده 10 جوشی 316 REDUCER CON STAINLESS STEEL SCH

تبدیل غیر هم مركز استنلس استیل بدون درز رده 40 جوشی 316 REDUCER ECC SS SCH 40S BW

تبدیل غیر هم مركز استنلس استیل بدون درز رده 10 جوشی 316 REDUCER ECC SS SCH 10S BW

کپ درپوش استنلس استیل رده 40 جوشی CAP STAINLESS STEEL SCH 40S BW A403 WP

کپ درپوش استنلس استیل رده 10 جوشی CAP STAINLESS STEEL SCH 10S BW A403 WP

کپ درپوش استنلس استیل رده 80 جوشی CAP STAINLESS STEEL SCH 80S BW A403 WP

سه راه استنلس استیل بدون درز رده 80 جوشی 316 TEE STAINLESS STEEL SCH 80S BW
 1  
طراحی سایت توسط گروه نرم افزاری سورنا