بازرگانی پایپ فیتینگ

وارد و تامین کننده کلیه مایحتاج نفت-گاز-پتروشیمی و ساختمانی

(021)36055307
شماره تماس
پست الکترونیکی

اتصالات جوشی رده 40 بنکن


اتصالات فلنج گسکیت پیچ و مهره شیرآلات لوله و تیوب آهن آلات ابزار دقیق


فروش اتصالات جوشی رده 40 BENKAN

اتصالات بنکن رده 40

قیمت و فروش زانو جوشی فولادی 45 درجه ELBOW 45 LR A234 WPB SCH STD

قیمت و فروش زانو جوشی 90 درجه رده 80 ELBOW 90 BW A234 WPB SCH 80 SMLS

قیمت و فروش زانو جوشی 90 درجه رده 40 ELBOW 90 BW A234 WPB SCH 40 SMLS

قیمت و فروش سه راه جوشی كربن استیل رده 40 بدون درز TEE BW SCH 40 A234 WPB SMLS

قیمت و فروش سه راه جوشی كربن استیل رده 80 بدون درز TEE BW SCH 80 A234 WPB SMLS

قیمت و فروش تبدیل جوشی هم مرکز رده 40 REDUCER CON BW A234 WPB SCH 40

قیمت و فروش تبدیل کج غیر هم مرکز رده 80 REDUCER ECCTRIC A234 WPB SCH 80

قیمت و فروش کپ جوشی كربن استیل رده 40 CAP BW A234 WPB SCH 40

فروش و قیمت سردنده درزدار

فروش و قیمت سردنده مانیسمان رده 40

فروش و قیمت چهار راه جوشی مانیسمان رده 80 بنکن Benkan

فروش و قیمت چهار راه جوشی مانیسمان رده 40 بنکن Benkan

زانو 90 درجه شورت (شعاع کوتاه) جوشی مانیسمان رده 80 بنکن Benkan

فروش و قیمت زانو 90 درجه شورت (شعاع کوتاه) جوشی مانیسمان رده 40 بنکن Benkan

فروش و قیمت تبدیل کج (غیر هم مرکز) جوشی مانیسمان رده 80 بنکن Benkan

فروش و قیمت تبدیل کج (غیر هم مرکز) جوشی مانیسمان رده 40 بنکن Benkan

فروش و قیمت تبدیل صاف (هم مرکز) جوشی مانیسمان رده 80 بنکن Benkan

فروش و قیمت تبدیل صاف (هم مرکز) جوشی مانیسمان رده 40 بنکن Benkan

فروش و قیمت سه راه تبدیلی جوشی مانیسمان رده 80 بنکن Benkan

فروش و قیمت سه راه تبدیلی جوشی مانیسمان رده 40 بنکن Benkan

فروش و قیمت کپ گود (عدسی) جوشی مانیسمان رده 80 بنکن Benkan

فروش و قیمت کپ گود (عدسی) جوشی مانیسمان رده 40 بنکن Benkan

فروش و قیمت سه راه مساوی جوشی مانیسمان رده 80 بنکن Benkan

فروش و قیمت سه راه مساوی جوشی مانیسمان رده 40 بنکن Benkan

فروش و قیمت زانو 45 درجه جوشی مانیسمان رده 80 بنکن Benkan

فروش و قیمت زانو 45 درجه جوشی مانیسمان رده 40 بنکن Benkan
 1 2  
طراحی سایت توسط گروه نرم افزاری سورنا