بازرگانی پایپ فیتینگ

وارد و تامین کننده کلیه مایحتاج نفت-گاز-پتروشیمی و ساختمانی

محصولات


نام محصول: اتصالات بنکن رده 40

توضیحات:
قیمت اتصالات مانیسمان بنکن رده 40
فروش اتصالات مانیسمان بنکن رده SGP
تامین اتصالات مانیسمان بنکن رده STD
واردات اتصالات مانیسمان بنکن رده 80
تجهیز اتصالات مانیسمان بنکن رده 160

طراحی سایت توسط گروه نرم افزاری سورنا